PočetakOkrugli stoloviSrbija i evropsko pravo

Srbija i evropsko pravo

Povodom četiri godine rada na naučnoistraživačkom projektu pod nazivom "Srbija i evropsko pravo", na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je istoimeni naučni skup 12. aprila 2000. godine. Na skupu su predstavljeni rezultati do kojih se došlo u radu na ovom projektu i promovisani su zbornici radova "Srbija i evropsko pravo".

U okviru uvodnih izlaganja govorili su:

Prof. dr Božin Vlašković, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu,

Prof dr Radoslav Senić, rektor Univerziteta u Kragujevcu,

Prof. dr Dragoljub Stojanović, rukovodilac rada na naučnoistraživačkom projektu,

Prof. dr Slobodan Perović, recenzent studija "Srbija i evropsko pravo"

Izlaganja referenata:

Prof. dr Dragoljub Stojanović, šef katedre za građansko pravo:

"Privatna svojina i koncept socijalne pravde"

Prof. dr Bora Čejović, šef katedre za krivično pravo:

"Jugoslovensko krivično zakonodavstvo de lege ferenda"

Prof. dr Radovan Vukadinović, šef katedre za međunarodno pravo:

"Evropska unija u novom milenijumu"

Prof. dr Branislav Marković, šef katedre za političko-upravne nauke:

"Uprava i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda"

Prof. dr Ivica Jankovec, šef katedre za privredno pravo:

"Harmonizacija prava o ugovornim odnosima u okviru Evropske unije i značaj takve harmonizacije za našu privredu"