PočetakPromocijeMeđunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 2003. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 2003. godine, Beograd

Međunarodni sajam knjiga, 21 - 27 oktobar 2003. godine, Beograd

23. oktobra 2003. godine, na štandu Ministarstva za nauku tehnologije i razvoj Republike Srbije, održana je promocija knjiga, čiji je izdavač Pravni fakultet u Kragujevcu.

Na promociji su govorili prof. dr Miodrag Mićović, direktor Instituta, prof. dr Stanko Bejatović rukovodilac projekta, Borisav Čolić sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji, kao i autori: prof. dr Snežana Soković, prof. dr Radoje Brković i prof. dr Dragan Bataveljić.

SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Zbornik radova, knjiga I

Priredio: Prof. dr Stanko Bejatović

Kragujevac, 2002.

Ako bismo bilo kojeg građanina ove kao i ma koje druge zemlje pitali koje su za njega i narod kojem pripada najveće vrednosti, bez sumnje i bez razmišljanja bi odgovorio da su to njegove, odnosno njihove slobode i prava. Tek onda, kada bi malo razmislio ovome bi dodao i neke druge vrednosti, ali bi i tada korpus sloboda i prava imao prioritet. Upravo, imajući u vidu ovakav stepen značaja sloboda i prava čoveka i građanina sasvim je normalno da ova problematika predstavlja i prioritet u delovanju najznačajnijih institucija nacionalnog i međunarodnog karaktera.

(izvod iz Predgovora prof. dr Stanka Bejatovića)

RADNO PRAVO U USLOVIMA TRANZICIJE

Zbornik radova sa naučnog skupa               

Priredio: Prof. dr Radoje Brković

Kragujevac, 2003.

Objavljivanje ovog zbornika radova povodom Naučnog skupa na temu "Radno pravo u uslovima tranzicije", koji je održan maja 2003. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu upriličeno je povodom dvadeset godina od smrti prof. dr Teofila Popovića i pet godina od smrti prof. dr Aleksandra - Ace Nikolića, redovnih profesora Radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, profesora koji su svojim radom u nauci i sa svojim studentima dali veliki doprinos afirmaciji ovog fakulteta.

Ovaj zbornik radova je verna slika vremena u kome su živeli i radili uvaženi profesori i u kome žive i rade autori tekstova. Zbornik predstavlja omaž profesorima Teofilu i Aci koji su veliki deo života proveli sa nama.

(izvod iz Predgovora)

UPOREDNA ANALIZA ZAKONODAVNE VLASTI BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA

Prof. dr Dragan Bataveljić

Kragujevac, 2002.

Uporedno proučavanje pretpostavlja da se stalno ima na umu činjenica da se u ustavima i političkim sistemima stalno sreću i pojave da slična ili gotovo istovetna institucionalna rešenja mogu da izražavaju vrlo različite društvene sadržine. Isto tako, u osnovi ista, ili bar dosta slična, društvena sadržina se može izraziti kroz vrlo različite institucionalne aranžmane.

(izvod iz recenzije prof. dr Aleksandra Fire)

ESEJI O UPRAVI

2. izdanje

Prof. dr Branislav Marković

Kragujevac, 2002.

Svako društvo ima svoje vrednosne i moralne norme i standarde. Bez poštovanja vrednosnih i moralnih normi teško da može da opstane bilo koje društvo, pa i naše. Na žalost: naše vrednosne i moralne norme su već dugi niz godina ruinirane i zapuštene, iskompromitovane, lažne i licemerne. I ako bilo šta u ovom društvu treba hitno menjati, to je pre svega sistem moralnih i vrednosnih normi i standarda. razume se: to je dug i težak proces koji se ne može ostvariti preko noći, niti tako brzo, niti tako jednostavno, kako se to često pogrešno misli u našem javnom mnjenju. Uostalom, treba znati da su one upropašćavane dugi niz godina, a mi smo jednostavno, kao društvo, na te promene gledali blagonaklono i nevoljno, ali sa odobravanjem, jer je to, pre svega, bilo u interesu naše političke birokratije.

(izvod iz Predgovora)

BERZANSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI

3. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Prof. dr Miodrag Mićović

Kragujevac, 2003.

Knjiga je interesantna za stručnu javnost, ali takođe i za praktičare. Naime deo koji se odnosi na berzanske poslove u dobroj meri otklanja nedostatak radova, kod nas, koji se tiču berzanskog poslovanja.

(iz recenzije prof. dr Jakova Radišića i prof. dr Svete Purića)

PRAKTIČNO OBRAZOVANJE STUDENATA NA

PRAVNIM KLINIKAMA

Zbornik radova

Priredila: Prof. dr Emilija Stanković

Želja redakcije je, da ovaj priručnik, kao jedan od prvih štampanih materijala na srpskom jeziku, posluži kao primer, ili skromna pomoć budućim nastavnicima koji se opredele za rad na klinikama i primenu novih metoda koje će osim teoretskog, njihovim studentima doneti i praktična znanja. Knjiga koja je pred vama, ponudiće čitaocima pregled metodologije i programa Pravne klinike koji je realizovan na pravnom fakultetu u Kragujevcu, a kako se nadamo doprineće da praktično obrazovanje zaživi u praksi i postane deo redovnog načina studija prava, tim pre što su prve generacije studenata sa oduševljenjem prihvatile ovaj način učenja, svesni prednosti koji im donosi za njihovo buduće zanimanje.

(izvod iz Predgovora)

RADNI SUD

Prof. dr Radoje Brković

Kragujevac, 2003.

Monografija "Radni sud", prof. dr Radoja Brkovića, predstavlja novinu i osveženje za pravnu teoriju i praksu i biće od velike koristi za naučnu i stručnu javnost, nastavni kadar, a posebno za državne organe i stručne službe koje će se ubuduće baviti donošenjem normativnih akata za sistem zaštite prava zaposlenih.

Delo "Radni sud" predstavlja doprinos nauci i društvu i rezultat je višegodišnjeg proučavanja zakonodavnih rešenja razvijenih država Evrope i SAD.

(izvod iz recenzije Borisava Čolića, sudije Vrhovnog suda Srbije)

 

IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Prof. dr Snežana Soković

Kragujevac, 2003.

Polazeći od toga da sistem izvršenja krivičnih sankcija podrazumeva postizanje ravnoteže između efikasnosti akcija usmerenih na zaštitu društva od kriminaliteta i istovremenog poštovanja uobičajenih standarda ljudskih prava i sloboda, dr Soković dovodi u pitanje dovoljnost unutrašnje kontrole izvršenja kazne zatvora i naglašava potrebu uvođenja sudske kontrole izvršenja kazne zatvora. Kao posebno značajno pitanje ističe se pitanje funkcionalnog mehanizma zaštite prava osuđenih lica, obzirom da se normativno i realno u oblasti ljudskih prava najčešće razilaze upravo u delikatnom prostoru izvršenja korektivnih mera.

(izvod iz recenzije prof. dr Zorana Ilića)