PočetakPublikacije

Publikacije

PUBLIKACIJE

1. BRAK I RAZVOD, Zoran Ponjavić, 1991.

2. SPORTSKE PRIREDBE - PRAVNE OBAVEZE I IMOVINSKA ODGOVORNOST, Nenad Đurđević, 1994.

3. SUBJEKTI VANPARNIČNOG POSTUPKA U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU, Dušica Palačković, 1995.

4. REŠAVANJE SPORA PRED MEĐUNARODNOM TRGOVAČKOM ARBITRAŽOM, Milena Petrović, 1996.

5. DIOKLECIJANOV EDIKT O CENAMA, Emilija Karajović, 1997.

6. SRBIJA I EVROPSKO PRAVO I, urednik Dragoljub Stojanović, 1997.

7. ETAŽNA SVOJINA, Nina Planojević, 1997.

8. VEŠTAČENJE KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU, Snežana Soković, 1997.

9. KOMENTAR ZAKONA O SPORTU- II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Nenad Đurđević, 1997.

10. PRIBAVLJANJE I OCENA ISKAZA PRED POLICIJOM I NA SUDU, Branislav Simonović, 1997.

11. PRISTANAK PACIJENTA NA LEČENJE, Nenad Đurđević, 1997.

12. BERZANSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI, Miodrag Mićović, 1997.

13. SRBIJA I EVROPSKO PRAVO II, urednik Dragoljub Stojanović, 1997.

14. IZVORI RIMSKOG PRAVA, Emilija Karajović, 1998.

15. NOVINE U ZAKONU O NASLEĐIVANJU SRBIJE IZ 1995. GODINE, urednik Slobodan Svorcan, 1998.

16. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO, Dragoljub Stojanović, 1998.

17. STVARNO PRAVO, Dragoljub Stojanović, 1998.

18. UVOD U VELIKE PRAVNE SISTEME, Dragoljub Stojanović, 1998.

19. NEZAKONIT RADNI ODNOS, Radoje Brković, 1998.

20. NASLEDNO PRAVO (treće izmenjeno i dopunjeno izdanje), Vladislav Đorđević, Slobodan Svorcan, 1997.

21. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 1998.

22. PREKID TRUDNOĆE - PRAVNI ASPEKTI, Zoran Ponjavić, 1997.

23. OGLEDI O PRAVU, Todor Podgorac, 1999.

24. SADRŽINA I POVREDA PATENTA, Božin Vlašković, 1999.

25. NASLEDNA PRAVA BRAČNOG I VANBRAČNOG PARTNERA, Slobodan Svorcan, 1999.

26. PETRAŽICIJANA - PRAVO I POLITIKA PRAVA, Todor Podgorac, 1999.

27. SRBIJA I EVROPSKO PRAVO III, Dragoljub Stojanović, urednik, 1998.

28. TRGOVAČKI OBIČAJI, Miodrag Mićović, 2000.

29. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 2000.

30. OSNOVI NAUKE O UPRAVLJANJU, Slavoljub Popović, Branislav Marković, Rajko Kuzmanović, 2000.

31. SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA, Vojin Radomirović, Todor Podgorac, Eva Maksimović, 2000.

32. UPRAVNO PRAVO, Nevenka Bačanin, 2000.

33. BERZANSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Miodrag Mićović, 2000.

34. SRBIJA I EVROPSKO PRAVO IV, urednik Dragoljub Stojanović, 1999-2000.

35. NAČELA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA I JUGOSLOVENSKO PRAVO - prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, urednik Radovan Vukadinović, 2001.

36. OGLEDI O USTAVNOM PRAVU, Todor I. Podgorac, 2002.

37. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 2002.

38. SRBIJA I EVROPSKO PRAVO V, urednik Dragoljub Stojanović, 2001-2002.

39. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE, urednik Zoran Ponjavić, 2002.

40. PRAKTIKUM ZA OBLIGACIONO PRAVO, Nenad Đurđević, 2002.

41. SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE, urednik Stanko Bejatović, 2002.

42. ESEJI O UPRAVI, Branislav Marković, 2002.

43. PRAKTIKUM ZA RADNO PRAVO, Radoje Brković, Bojan Urdarević, 2003.

44. NAUKA O UPRAVLJANJU, Branislav Marković, 2003.

45.UPOREDNA ANALIZA ZAKONODAVNE VLASTI BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA, Dragan Bataveljić, 2003.

46. RADNO PRAVO U USLOVIMA TRANZICIJE, urednik Radoje Brković, 2003.

47. PRAKTIČNO OBRAZOVANJE STUDENATA NA PRAVNIM KLINIKAMA, urednik Emilija Stanković, 2003.

48. MEĐUNARODNI SUD PRAVDE, Ivan Čukalović, 2003.

49. ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OBLASTI SPORTA, Nenad Đurđević, 2004.

50. PRAVNA ISTORIJA SVETA, Marko Pavlović, 2003.

51. RADNI SUD, Radoje Brković, 2003.

52. BERZANSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, Miodrag Mićović, 2003.

53. IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, Snežana Soković, 2003.

54. SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE II, urednik Stanko Bejatović, 2004.

55. PRAVO EVROPSKE UNIJE, Radovan Vukadinović, 2006.

56. KAKO USKLAĐIVATI DOMAĆE PROPISE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE, Radovan Vukadinović, 2004.

57. USTAVNO PRAVO DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA - studijski materijal, Aleksandar Fira, Dragan Bataveljić, 2004.

58. KRIMINALISTIKA, Branislav Simonović, 2004.

59. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 2004.

60. SUZBIJANJE KRIMINALITETA, urednik Branislav Simonović, 2004.

61. KOMENTAR ZAKONA O NASLEĐIVANJU SRBIJE, Slobodan Svorcan, 2004.

62. PARNIČNO PROCESNO PRAVO, Dušica Palačković, 2004.

63. PORODIČNO PRAVO, Zoran Ponjavić, 2005.

64. SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE III, urednik Stanko Bejatović, 2004.

65. MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO, Radovan Vukadinović, 2005.

66. NOVO PRIVREDNO ZAKONODAVSTVO, urednik Miodrag Mićović, 2005.

67. U SUSRET NOVIM PRAVNIM REŠENJIMA, urednik Miodrag Mićović, 2005.

68. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 2006.

69. HIPOTEKARNO TRŽIŠTE I SKLONOST KA REFINANSIRANJU, Nada Todorović, 2006.

70. RADNI ODNOS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, urednik Radoje Brković, 2006.

71. PRAVO I JEZIK, urednik Miodrag Mićović, 2006.

72. POTREBA KRITIČKOG PROMIŠLJANJA U OPŠTOJ NAUCI U PRAVU, Todor Podgorac, 2006.

73. SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA U KONCEPTU NOVOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE IV, urednik Stanko Bejatović, 2005.

74. OBAVEŠTAJNE SLUŽBE I NACIONALNA BEZBEDNOST, Andrija Savić, 2006.

75. NOVO PORODIČNO ZAKONODAVSTVO, urednik Zoran Ponjavić, 2006.

76. PREDMET UGOVORA, Slobodan Svorcan, 2007.

77. PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE O, urednik Stanko Bejatović, 2006.

78. PRIVREDNO PRAVO, Ivica Jankovec, Miodrag Mićović, 2006.

79. UVOD U PRAVO, Momčilo Dimitrijević, Miroljub Simić, Srđan Đorđević, 2006.

80. JAVNE VLASTI I SPORT, Nenad Đurđević, 2008.

81. MODERNI KONCEPT TERORIZMA, Dragana Petrović, 2007.

82. OSNOVI EKONOMIJE, David Dašić, Sveto Purić, Nada Todorović, 2006.

83. SRPSKO PRAVO - NEKAD I SAD, urednik Miodrag Mićović, 2007.

84. PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE II, urednik Stanko Bejatović, 2007.

85. PORODIČNO PRAVO, Zoran Ponjavić, 2007.

86. OSNOVNI PRAVNI INSTITUTI, Emilija Stanković, 2008.

87. USUCEPTIO FIDUCIAE, Srđan Vladetić, 2008

88. RADNI ODNOSI - INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI, Radoje Brković, 2007.

89. KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU, Nenad Đurđević, 2008.

90. PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE III, urednik Stanko Bejatović,2008.

91. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA, Slobodan Marković, Zoran Miladinović, 2008.

92. USTAVNO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE, I tom, Aleksandar Fira, 2007.

93. USTAVNO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE, II tom, Dragan Bataveljić, 2007.

94. PRAVNA EVROPEIZACIJA SRBIJE 1804-1914, Marko Pavlović, 2008.

95. UVOD U INSTITUCIJE I PRAVO EVROPSKE UNIJE, Radovan Vukadinović, 2008.

96. STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA, Nina Planojević, 2008.

97. TRIDESET GODINA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA - DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, urednik Radovan Vukadinović, 2008

98. THIRTY YEARS OF THE LAW ON OBLIGATIONS - DE LEGE LATA and DE LEGE FERENDA, prepared by Radovan Vukadinović, 2008.

99. ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, Miodrag Mićović, 2009.

100. PRAVNI POLOŽAJ NEROĐENOG DETETA, Dragica Živojinović, 2009.

101. O MITROVDANSKOM USTAVU, Srđan Đorđević, 2009.

102. OD CAVEAT EMPTOR DO CAVEAT VENDITOR, urednik Miodrag Mićović, 2009.

103. KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA, Slobodan Svorcan,2009.

104. NASLEDNO PRAVO, Slobodan Svorcan, 2009.

105. O SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU, Emilija Stanković,2009.

106. OGRANIČENJE MEĐUNARODNE SUDSKE NADLEŽNOSTI - odabrana pitanja, Milena Petrović, 2009.

107. PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE, Zoran Miladinović, 2009.

108. PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE IV, Zbornik radova, urednik Stanko Bejatović, 2009.

109. EUROPÄISCHER FÖDERALISMUS, am Beginn des 21. Jahrhunderts, Dragan Bataveljić, 2009.

110. PRIVREDNO PRAVO, Miodrag Mićović, 2010.

111. EUROPEAN FEDERALISM AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY, Dragan Bataveljić, Anka Vojvodić, 2010.

112. LIBERALIZAM I ZAŠTITA KONKURENCIJE, urednik Miodrag Mićović, 2010.

113. SAVREMENI PRAVNI SISTREMI, Obrad Stanojević, Emilija Stanković, 2010.

114. NEPRAVIČNA PORESKA KONKURENCIJA U EVROPSKOJ UNIJI, Snežana Stojanović, 2010.

115. PRAVNI SISTEM SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE V, urednik Stanko Bejatović, 2010.

116. PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE, Siniša Varga, 2010.

117. PORODIČNO PRAVO, Zoran Ponjavić, 2011.

118. PRAKTIKUM ZA USTAVNO PRAVO, Dragan Bataveljić, 2011.

119. KRIVIČNO ZAKONODAVTSVO SRBIJE I STANDARDI EVROPSKE UNIJE, urednik Stanko Bejatović, 2011.

120. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga I, urednik Miodrag Mićović, 2011.

121. PRAKTIKUM ZA AUTORSKO PRAVO, Zoran Miladinović, 2011.

122. UPRAVNO PRAVO, knjiga I, Nevenka Bačanin, 2011.

123. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga II, urednik Miodrag Mićović, 2011.

124. SAVREMENA PITANJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA I EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA, urednici Milena Petrović i Slavko Đorđević, 2011.

125. KRIMINALISTIKA, Branislav Simonović, 2012.

126. DOGMATSKE GLOSE O KOSOVSKOM USTAVU, Srđan Đorđević, Jurij Toplak, 2012.

127. FINANSIJSKA TRŽIŠTA EVROPE, Jasmina Labudović Stanković, 2012.

128. PRAVO I USLUGE, urednik Miodrag Mićović, 2012.

129. KOMENTAR ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, Slobodan Svorcan, 2012.

130. STVARNO PRAVO U PRAKSI, Nina Planojević, 2012.

131. PRIVREDNO PRAVO, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Miodrag Mićović, 2012.

132. PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU I, urednik Božin Vlašković, 2012.

133. PRAVNA MISAO U SRCU ŠUMADIJE, urednik Božin Vlašković, 2012.

134. SRETENJESKE BESEDE, urednici Milan Palević, Dejan Matić, 2012.

135. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga III, urednik Miodrag Mićović, 2012.

136. USLUŽNO PRAVO, urednik Miodrag Mićović, 2013.

137. PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU, knjiga II, urednik Božin Vlašković, 2013.

138. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga IV, urednik Miodrag Mićović, 2013.

139. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, urednik Božin Vlašković, 2013.

140. USTAVNO PRAVO, Dragan Bataveljić, 2013.

141. USLUŽNI POSLOVI, urednik Miodrag Mićović, 2014.

142. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA, Slobodan Marković, Zoran Miladinović, 2014.

143. PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE, Siniša Varga, 2014.

144. PRIVREDNO PRAVO, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, Miodrag Mićović, 2014.

145. RIMSKO PRAVO, Emilija Stanković, Srđan Vladetić, 2014.

146. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga V, urednik Miodrag Mićović, 2014.

147. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga II,urednik Božin Vlašković, 2014.

148. UGOVORI U SPORTU, Nenad Đurđević, Miodrag Mićović, Zoran Vuković, 2014.

149. REŠAVANJE MOBILNIH SUKOBA ZAKONA U STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI, Slavko Đorđević, 2015.

150. USLUGE I ZAŠTITA KORISNIKA, urednik Miodrag Mićović, 2015.

151. SARAJEVSKI ATENTAT, urednici Milan Palević, Srđan Đorđević, Dejan Matić, 2015.

152. USTAV I PROCEDURE, Srđan Đorđević, Dejan Matić, 2015.

153. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga VI, urednik Miodrag Mićović, 2015.

154. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga III,urednik Slavko Đorđević, 2015.

155. Medicinska istraživanja na ljudima prema Helsinškoj deklaraciji, Dragica Živojinović, Nina Planojević, 2015.

156. POSLOVANJE I USLUGE TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH SUBJEKATA, Dragan Vujisić, Andrej Mićović, 2016.

157. USLUGE I USLUŽNA PRAVILA, urednik Miodrag Mićović, 2016.

158. PRAKTIKUM ZA RADNO I SOCIJALNO PRAVO, Radoje Brković, Bojan Urdarević, Aleksandar Antić, 2016.

159. PRIVREDNO PRAVO, Iv izmenjeno i dopunjeno izdanje, Miodrag Mićović, 2016.

160. UPRAVNI NADZOR, Milan Vlatković, Zoran Jovanopvić, 2016.

161. PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGuJEVCU 1976-2016, urednik Radovan Vukadinović, 2016.

162. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga IV, urednik Slavko Đorđević, 2016.

163. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga VII, urednik Miodrag Mićović, 2016.

164. Međunarodno privatno pravo I, opšti deo, Slavko Đorđević, Zlatan Meškić, 2016.

165. UVOD U EKOLOŠKU ETIKU, Dragana Ćorić, 2017.

166. USLUGE I ODGOVORNOST, urednik Miodrag Mićović, 2017.

167. SUBJEKTI KLINIČKIH ISPITIVANJA U SRPSKOM PRAVU, Nina Planojević, Dragica Živojinović, 2017.

168. EFIKASNOST SUDSKOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI, Dijana Savić Božić, 2017.

169. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA, Srđan Đorđević, Milan Palević, 2017.

170. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga V, urednik Slavko Đorđević, 2017.

171. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga VIII, urednik Miodrag Mićović, 2017.

172. SAVREMENI PRAVNI PROMET I USLUGE, urednik Miodrag Mićović, 2018.

173. LAW IN THE PROCESS OF GLOBALISATION, urednici Slavko Đorđević, Srđan Vladetić, Jasmina Labudović Stanković, 2018.

174. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga VI,urednik Miodrag Mićović, 2018.

175. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga IX, urednik Miodrag Mićović, 2018.

176. ODNOS IZMEĐU GEOGRAFSKE OZNAKE I ZNAKA KOJI SE ŠTITI ŽIGOM U TOKU I POSLE POSTUPKA REEGISTRACIJE, Sonja Lučić, 2018.

177. SAVREMENI PRAVNI SISTEMI, Emilija Stanković, 2019.

178. SLOBODA PRUŽANJA USLUGA I PRAVNA SIGURNOST, urednik Miodrag Mićović, 2019.

179. EKONOMIJA ZA PRAVNIKE, Jasmina Labudović Stanković, 2019.

180. SAVREMENO ZADRUGARSTVO U SRBIJI, urednik Milan rapajić, 2019.

181. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga VII,urednik Miodrag Mićović, 2019.

182. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga X, urednik Miodrag Mićović, 2019.

183. IZAZOVI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, urednik Sonja Lučić, 2019.

184. USLUGE U SPORTU, Nenad Đurđević, Miodrag Mićović, Zoran Vuković, 2019.

185. ANATOMIJA PRIVREDNIH KRIVIČNIH DELA, Veljko Turanjanin, 2019.

186. UTVRĐIVABNJE I POPUNJAVANJE PRAVNIH PRAZNINA U ZAKONU O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA, Slavko Đorđević, 2020.

187. USLUGE I PRAVA KORISNIKA, urednik Miodrag Mićović, 2020.

188. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga VIII,urednik Snežana Soković, 2020.

189. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga XI, urednik Dragan Vujisić, 2020.

190. SAVREMENO ZADRUGARSTVO U SRBIJI, urednici Dragan Bataveljić, Milan Rapajić, 2021.

191. USLUGE I VLADAVINA PRAVA, urednik Dragan Vujisić, 2021.

192. RIMSKO PRAVO, emilija Stanković, Srđan Vladetić, 2021.

193. 100 GODINA OD VIDOVDANSKOG USTAVA, urednici Srđan Đorđević, Jelena Vučković, 2021.

194. PRAVO ELEKTRONSKE UPRAVE, Zoran Jovanović, Stefan Andonović, 2021.

195. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga IX,urednik Snežana Soković, 2021.

196. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga XII, urednik Dragan Vujisić, 2021.

197. PRAKTIKUM ZA USTAVNO PRAVO, DRUGO DOPUNJENO I IZMENJENO IZDANJE, Dragan Bataveljić, 2021.

198. UVODNE TEME O IZVRŠNOJ VLASTI I UPRAVI, Milan Rapajić, 2021.

199. PRAVNA ETIKA, Dragana Ćorić, 2022.

200. SADAŠNJOST I BUDUĆNOST USLUŽNOG PRAVA, urednik Dragan Vujisić, 2022.

201. EKONOMIJA ZA PRAVNIKE, DRUGO IZMENJENO I DDOPUNJENO IZDANJE, Jasmina Labudović Stanković, 2022.

202. POTROŠAČKO PRAVO, Miodrag Mićović, Andrej Mićović, 2022.

203. USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA SRBIJE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE, knjiga X,urednik Snežana Soković, 2022.

204. XXI VEK - VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA, knjiga XIII, urednik Dragan Vujisić, 2022.

205. USTAVNO PRAVO, DRUGO IZMENJENO I DOPUNJENO IZDANJE, Dragan Bataveljić, 2022.

206. PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU 1972 - 2022, priredio Srđan Đorđević, 2022.

207. SAVREMENI PRAVNI SISTEMI, Emilija Stanković, Srđan Vladetić, 2023.

208. SRETENJSKE besede, priredio Srđan Vladetić, 2023.

209.PRAVNA REGULATIVA USLUGA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA I PRAVU EVROPSKE UNIJE, urednik Dragan Vujisić, 2023.

210. MEDIJI I MEDIJSKO PRAVO, Jelena Vučković, 2023.

211. PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE, Stefan Šokinjov, 2023.