PočetakSeminariPripremni tečaj za polaganje pravosudnog ispita

Pripremni tečaj za polaganje pravosudnog ispita

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za pravne i društvene nauke održan je u periodumart - avgust 1999. godine, pripremni tečaj za polaganje pravosudnog ispita prema programu predviđenom Pravilnikom o programu pravosudnog ispita (Sl. g. RS 51/97).

Program:

1. Krivično pravo (prof. dr Bora Čejović, doc. dr Dragana Petrović)                    16 časova

2. Krivično procesno pravo + praksa (prof. dr Stanko Bejatović)                         20 časova

3. Građansko pravo (prof. dr Dragoljub Stojanović, prof. dr Ljiljana Đurović)   15 časova

4. Građansko procesno pravo + praksa (prof. dr Dušica Palačković)               20 časova

5. Obligaciono pravo (prof. dr Nenad Đurđević)                                                     15 časova

6. Nasledno pravo (prof. dr Slobodan Svorcan)                                                       7 časova

7. Porodično pravo (prof. dr Zoran Ponjavić)                                                             7 časova

8. Međunarodno privatno pravo (prof. dr Božidar Pavićević,

                                                   prof. dr Milena Petrović)                                            11 časova

9. Privredno pravo (prof. dr Ivica Jankovec, prof. dr Miodrag Mićović)                 12 časova

10. Upravno pravo (prof. dr Branislav Marković, prof. dr Nevenka Bačanin)      12 časova

11. Ustavno pravo i pravosudna organizacija (doc. dr Dragan Bataveljić)         12 časova

12. Radno pravo (prof. dr Radoje Brković)                                                                 8 časova

                                                                                                                      ukupno 155 časova

Za potrebe praktičnog dela tečaja iz predmeta Krivično procesno pravo i Građansko procesno pravo angažovane su sudije opštinskog i okružnog suda u Kragujevcu.