PočetakSeminariPrve Specijalističke poslediplomske studije iz prava Evropske ekonomske zajednice

PRVE SPECIJALISTIČKE POSLEDIPLOMSKE STUDIJE IZ PRAVA EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE

Održane su u školskoj 1990/1991. godini

Specijalističke studije je pohađalo osamnaest polaznika.

Predavači na specijalističkim studijama su bili:

 1. Prof. dr Radovan Vukadinović,
 2. Prof. dr Stevo Kovačević,
 3. Doc. dr Ivan Čukalović,
 4. Jelena Kamber
 5. Prof. dr Dejan Janča,
 6. Prof. dr Oskar Kovač,
 7. Valentina Krntić
 8. Profesor dr Jelena Vilus,
 9. Dr Miroslav Paunović
 10. Prof. dr Stevan Šogorov
 11. Prof. dr Radomir Đurović
 12. Prof. dr Deša Melikotin-Tomić
 13. Dr Ljubomir Jovanović
 14. Dubravka Šulejić
 15. Boran Karađole
 16. Dr Budmir Stakić