PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeXIX Majsko savetovanje "PRAVNA REGULATIVA USLUGA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA I PRAVU EVROPSKE UNIJE"

XIX Majsko savetovanje "PRAVNA REGULATIVA USLUGA U NACIONALNIM ZAKONODAVSTVIMA I PRAVU EVROPSKE UNIJE"
XIX International May Conference "LEGAL REGULATION OF SERVICES IN NATIONAL LEGISLATION AND EU ACQUIS"

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 19. maja 2023. godine održano je XIX Majsko savetovanje na temu „Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu Evropske unije".

Savetovanje je održano kombinovano, ličnim prisustvom i putem fakultetske onlajn platforme za web konferensing - BBB (BigBlueButton), a istovremeno je prenošeno i uživo na youtube kanalu Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Savetovanje je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujisić.

Nakon pozdravnih reči, učesnici su izložili referate iz nekoliko tematskih celina - poslovne i prometne usluge; finansijske i bankarske usluge; osiguranje; turizam; sport i zabava; usluge od opšteg interesa; informaciono-komunikacione tehnologije i usluge, intelektualna svojina i usluge; medijske usluge; zdravstvo i socijalna zaštita; uprava; obrazovanje; odgovornost pružalaca i zaštita korisnika usluga, usluge i krivična odgovornost i usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Na savetovanju je predstavljeno 66 referata koje su pripremili autori iz: Austrije, Poljske, Hrvatske, Federacije BiH, Severne Makedonije i Srbije. Referati su objavljeni u Zborniku radova.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci