PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeXVIII Majsko savetovanje "SADAŠNJOST I BUDUĆNOST USLUŽNOG PRAVA"

XVIII Majsko savetovanje "SADAŠNJOST I BUDUĆNOST USLUŽNOG PRAVA"
XVIII International May Conference "THE PRESENT AND FUTURE OF SERVICE LAW"

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 27. maja 2022. godine održano je XVIII Majsko savetovanje na temu „Sadašnjost i budućnost Uslužnog prava".

Savetovanje je održano kombinovano, ličnim prisustvom i putem fakultetske onlajn platforme za web konferensing - BBB (BigBlueButton), a istovremeno je prenošeno i uživo na youtube kanalu Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Savetovanje je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujisić.

Nakon pozdravnih reči, učesnici su izložili referate iz nekoliko tematskih celina - načelna razmatranja o uslugama; poslovne i prometne usluge; finansijske i bankarske usluge; osiguranje; sport; usluge od opšteg interesa; informaciono-komunikacione tehnologije i usluge, intelektualna svojina i usluge; medijske usluge; zdravstvo i socijalna zaštita; uprava; obrazovanje; odgovornost pružalaca i zaštita korisnika usluga, usluge i krivična odgovornost i usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Na savetovanju je predstavljeno 65 referata koje su pripremili autori iz: Australije, Austrije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije BiH, Severne Makedonije i Srbije. Referati su objavljeni u Zborniku radova.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci