PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeXV Majsko savetovanje "Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost"

XV Majsko savetovanje "Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost"
XV International May Conference "Contemporary Legal Transactions and Services" 

 

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 17. maja 2019. godineodržano je XV Majsko savetovanje na temu „Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost".

Savetovanje je otvorio direktor Instituta za pravne i društvene nauke, prof. dr Miodrag Mićović, a zatim su rektor Univertiteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujisić pozdravili učesnike i goste skupa.

Nakon pozdravnih reči, učesnici su izložili referate iz nekoliko tematskih celina - načelna razmatranja o uslugama; poslovne i prometne usluge; finansijske i bankarske usluge; osiguranje; turizam; sport; usluge od opšteg interesa; intelektualna svojina i usluge; medijske usluge, zdravstvo i socijalna zaštita; uprava; obrazovanje; odgovornost pružalaca i zaštita korisnika usluga i usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Na savetovanju je predstavljeno 66 referata koje su pripremili autori iz: Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije i Italije. Referati su objavljeni u Zborniku radova.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci