PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaNovine u ZON-u iz 1995. godine 1998.

Novine u ZON-u iz 1995. godine 1998.

Novine u ZON-u iz 1995. godine

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za pravne i društvene nauke, 27. 11. 1998. godine, održano je savetovanje "Novine u Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije iz 1995. godine".

Pošto su u zakon unete brojne novine cilj savetovanja je da se analiziraju pojedina nova rešenja interesantna kako za pravnu teoriju tako i sa sudsku praksu.

Na savetovanju je saopšteno 13 referata. Autori referata su nastavnici i saradnici pravnih fakulteta iz Niša, Podgorice, Prištine i Kragujevca, Policijske akademije iz Beograda i Akademije za menadžment iz Zaječara. Objavljen je istoimeni Zbornik radova.

Referati saopšteni na Savetovanju:

Prof. dr Slobodan Svorcan, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Tumačenje zaveštanja"

Prof. dr Zoran Ponjavić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Zajednica života - osnov porodičnih i naslednih prava"

Prof. dr Gordana Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu
"Vanparnični postupci u naslednopravnim stvarima"

Prof. dr Mirko Živković, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu
"Nasledna prava stranaca i član 7. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije"

Doc. dr Ilija Babić, docent Policijske akademije iz Beograda
"Pravna priroda prava na nužni deo - glosapovodom rešenja ZON"

Doc. dr Nevena Petrušić, docent Pravnog fakulteta u Nišu
"Zajednička svojina na predmetima domaćinstva"

Doc. dr Ljubica Mandić, docent Pravnog fakulteta u Prištini
"Usmeno zaveštanje"

Doc. dr Zlatko Stefanović, docent Fakulteta ua menadžment u Zaječaru
"Nasleđivanje svojinskih i korporativnih prava na preduzeću"

Asis. dr Ranka Račić, asistent Pravnog fakulteta u Podgorici
"Pravna priroda prava na nužni dio"

Asis. mr Dragica Živojinović, asistent Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Testamentarna (zaveštajna) sposobnost"

Asis. mr Nataša Stojanović, asistent Pravnog fakulteta u Nišu
"Uračunavanje poklona i isporuka u nasledni deo i novi Zakon o nasleđivanju Republike Srbije"

Asis. mr Nina Planojević, asistent Pravnog fakulteta u Kragujevcu
"Nezastarivost hereditatis petitio"

Asis. Goran Tišić, asistent-pripravnik Pravnog fakulteta u Prištini
"Marginalije o prirodi prava na nužni deo po novom Zakonu o nasleđivanju Srbije od 1995. godine"