PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeDeseto majsko savetovanje "Uslužni poslovi"

Deseto majsko savetovanje "Uslužni poslovi"
10TH INTERNATIONAL MAY CONFERENCE "Services and Legal Affairs"

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u petak, 9. maja 2014. godine, održano je X Majsko savetovanje na temu "Uslužni poslovi". Savetovanje je otvorio direktor Instituta za pravne i društvene nauke, prof. dr Miodrag Mićović, a zatim je v. d. dekana, prof. dr Nenad Đurđević pozdravio učesnike i goste skupa.

Pravni fakultet u Kragujevcu, kao i do sada, ugostio je veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti usluga: poslovnih, prometnih, finansijskih i bankarskih, turističkih, sportskih i usluga od opšteg interesa. Takođe, izloženi su i referati iz oblasti intelektualne svojine i usluga, medijskih usluga, zdravstva i socijalne zaštite, uprave, obrazovanja, primene prava i zaštite korisnika usluga i drugih usluga i sa njima povezanih pitanja. Ukupno 64 referata objavljeno je u Zborniku radova.

Učesnici skupa su bili predstavnici uvaženih institucija i firmi, poput: Pravnog fakulteta Novi Sad, Pravnog fakulteta Skoplje, Pravnog fakulteta Osijek, Pravnog fakulteta Banja Luka, Pravnog fakulteta Mostar, Pomorskog fakulteta iz Splita, Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Ekonomskog fakulteta Kragujevac, Pravnog fakulteta Univerziteta Union Beograd, Pravnog fakulteta Univerziteta MIT Skoplje, Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum Beograd, Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, Visoke poslovne škole, Visoke škole poslovnog biznisa Beograd, Privredne akademije Novi Sad, DDOR Novi Sad, Pravnog fakulteta Rijeka, Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad, Fakulteta za uslužni biznis Univerziteta Eukons Sremska Kamenica, Pravnog fakulteta Univerziteta „Sinergija“ u Bijeljini i Pravnog fakulteta Kragujevac.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci