PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeDeveto majsko savetovanje "Uslužno pravo"

Deveto majsko savetovanje "Uslužno pravo"
THE NINTH MAY CONFERENCE 'SERVICE LAW''

IX Međunarodni naučni skup "Majsko savetovanje" na temu "Uslužno pravo" je održano u petak 10.05.2013.

Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu organizovao je deveti po redu međunarodni naučni skup, pod tradicionalnim nazivom "Majsko savetovanje", 10. maja 2013. godine (petak) od 10 do 16 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

IX Majsko savetovanje je uz pozdravnu reč otvorio rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Slobodan Arsenijević, gradonačelnik Kragujevca gospodin Veroljub Stevanović i dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Predrag Stojanović u 10 sati, dok je izlaganje referata počelo od 10,30 sati. 

U toku ovog izuzetno značajnog naučnog skupa multidisciplinarnog karaktera, predstavljeno je više od 70 autora i koautora iz Makedonije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i Srbije s ukupno oko 60 referata u jednoj od 12 oblasti: Načelna razmatranja o uslugama (uvodna izlaganja), Prometno-poslovne usluge, Finansijske usluge, Turizam, Sport i zabava, Usluge od opšteg interesa, Intelektualna svojina i usluge, Zdravstvo i socijalna zaštita, Uprava, Obrazovanje, Zaštita prava korisnika usluga i Usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Referenti, kao i prošlih godina, su profesori, asistenti, saradnici, sudije, doktoranti, tj. predstavnici privrednih firmi kao i oko 20 eminentnih visokoškolskih institucija: Pravni fakultet Beograd, Pravni fakultet Niš, Pravni fakultet Novi Sad, Pravni fakultet Kragujevac, Pravni fakultet Rijeka, Pravni fakultet FON Univerziteta Skoplje, Pravni fakultet Banja Luka, Privredna akademija Novi Sad, Pravni fakulteta Univerziteta "Džemala Bijedića" Mostar, Veleučilište Vukovar, Pravni fakultet Univerziteta "Sinergija" Bijeljina, Ekonomski fakultet Kragujevac, DDOR Novi Sad, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Pravni fakultet "Justinijan Prvi" Skoplje, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Pravni fakultet Osijek, Fakultet za pravne i poslovne studije "dr Lazar Vrkatić" Novi Sad, Pomorski fakultet Split, Pravni fakultet Zagreb, "Elektrokrajina" Banja Luka, Pravni fakultet Univerziteta Mediteran u Podgorici, Visoka škola biznisa Beograd. 

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci

Prilozi RTK o majskom savetovanju: