PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeDrugo majsko savetovanje "PRAVO I JEZIK"

Drugo majsko savetovanje "PRAVO I JEZIK"
THE SECOND MAY CONFERENCE 'LAW AND LANGUAGE'

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu 4. maja 2006. godine održan je naučno-stručni skup "Pravo i jezik".

Na Skupu je prezentovano 24 referata. Autori referata su profesori pravnih fakulteta iz Kragujevca, Beograda, Novog Sada, Niša, Istočnog Sarajeva, Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca, Privredne akademije iz Novog Sada i Megatrend Univerziteta iz Beograda. Objavljen je zbornik radova "Pravo i jezik" koji obuhvata sve referate saopštene na skupu.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci