PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeJedanaesto majsko savetovanje "Usluge i zaštita korisnika"

Jedanaesto majsko savetovanje "Usluge i zaštita korisnika"
11TH INTERNATIONAL MAY CONFERENCE "Services and Protection of Service Users"

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u petak, 8. maja 2015. godine, održano je XI Majsko savetovanje na temu "Usluge i zaštita korisnika".

Pravni fakultet u Kragujevcu, kao i do sada, ugostio je veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti usluga: poslovnih, prometnih, finansijskih i bankarskih, turističkih, sportskih i usluga od opšteg interesa. Takođe, izloženi su i referati iz oblasti intelektualne svojine i usluga, medijskih usluga, zdravstva i socijalne zaštite, uprave, obrazovanja, primene prava i zaštite korisnika usluga i drugih usluga i sa njima povezanih pitanja. Ukupno 67 referata objavljeno je u Zborniku radova.

Učesnici savetovanja  su bili predstavnici uvaženih institucija i to: Pravnog fakulteta iz Podgorice, Pravnog fakulteta iz Skoplja, Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Pravnog fakulteta FON Univerziteta iz Skoplja, Pravnog fakulteta iz Niša, Pravnog fakulteta iz Novog Sada, Pravnog fakulteta iz Banja Luke, Pravnog fakulteta iz Splita, Pomorskog fakulteta iz Splita, Privredne akademije iz Novog Sada, Veleučilišta iz Vukovara, Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ iz Novog Sada, Visoke škole za poslovnu ekonomijui preduzetništvo iz Beograda, Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada, Katoličkog Pravnog fakulteta iz Sao Paula, Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Fakulteta za uslužni biznis Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice, Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum iz Beograda, Pravnog fakulteta iz Osijeka, Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada, Pravnog fakulteta iz Rijeke, Državnog univerziteta iz Novog Pazara i Pravnog fakulteta iz Kragujeca.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci