PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeSedmo majsko savetovanje "XXI VEK – VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA"

Sedmo majsko savetovanje "XXI VEK – VEK USLUGA I USLUZNOG PRAVA"
THE SEVENTH MAY CONFERENCE 'XXI CENTURY - THE CENTURY OF SERVICES AND SERVICE LAW'

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, 5. maja 2011. godine, održan je međunarodni naučni skup "XXI VEK – VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA".

Na Skupu je prezentovano 49 referata. Autori referata su profesori pravnih fakulteta iz Kragujevca, Beograda, Niša, Splita, Osijeka, Zagreba, Rijeke, Skoplja, Stipa, Podgorice, Istočnog Sarajeva, Privredne akademije iz Novog Sada, Fakulteta za evropske pravno političke studije iz Novog Sada, ekonomskih fakulteta iz Kragujevca i Zagreba, Pomorskog fakulteta iz Splita i Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Objavljen je zbornik radova "XXI VEK – VEK USLUGA I USLUŽNOG PRAVA" koji obuhvata sve referate saopstene na skupu.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci

Izveštaj sa skupa pogledajte ovde: