PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeTrinaesto majsko savetovanje "Usluge i odgovornost"

Trinaesto majsko savetovanje "Usluge i odgovornost"
XIII INTERNATIONAL MAY CONFERENCE "Services and Liability"
 

U organizaciji Pravnog fakulteta u Kragujevcu u petak, 19. maja 2017. godine održan je trinaesti međunarodni naučni skup „Majsko savetovanje“ na temu „Usluge i odgovornost“.

Nakon pozdravne reči prof. dr Miodraga Mićovića, učesnici su izložili referate u nekoliko tematskih celina - načelna razmatranja o uslugama; poslovne i prometne usluge; finansijske i bankarske usluge; osiguranje; turizam; sport; usluge od opšteg interesa; intelektualna svojina i usluge; zdravstvo i socijalna zaštita; uprava; obrazovanje; zaštita korisnika usluga; usluge i krivična odgovornost i usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Na XIII „Majskom savetovanju“ se predstavilo 76 referenata iz oko 30 obrazovnih institucija i privrednih organizacija iz nekoliko država: Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Brazila, Portugala, Meksika i Španije. Referati su objavljeni u Zborniku radova.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci