PočetakSavetovanjaMajsko savetovanjeDvanaesto majsko savetovanje "Usluge i uslužna pravila"

Dvanaesto majsko savetovanje "Usluge i uslužna pravila"
XII INTERNATIONAL MAY CONFERENCE “Services and Rules on Services

U organizaciji Pravnog fakulteta u Kragujevcu u petak, 13. maja 2016. godine održan je dvanaesti međunarodni naučni skup „Majsko savetovanje“ na temu „Usluge i uslužna pravila“.

Nakon pozdravne reči prof. dr Miodraga Mićovića, učesnici su izložili referate u nekoliko tematskih celina - načelna razmatranja o uslugama; poslovne i prometne usluge; finansijske i bankarske usluge; osiguranje; turizam; sport; usluge od opšteg interesa; intelektualna svojina i usluge; zdravstvo i socijalna zaštita; uprava; obrazovanje; zaštita korisnika usluga; usluge i krivična odgovornost i usluge i druga sa njima povezana pitanja.

Na XII „Majskom savetovanju“ se predstavilo oko 40 referenata iz oko 20 obrazovnih institucija i privrednih organizacija iz nekoliko država: Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Makedonije. Referati su objavljeni u Zborniku radova.

  1. Sadržaj
  2. Contents
  3. Zbornik
  4. Zaključci