PočetakSavetovanjaOstala savetovanjaPRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU II - 2012. godine

PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU - 2012. godine

PRAVNE I INFRASTRUKTURNE OSNOVE ZA RAZVOJ EKONOMIJE ZASNOVANE NA ZNANJU

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta u Kragujevcu 13. i 14. septembra 2012. godine, održan je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu naučni skup "Pravne i infrastrukturne osnove za razvoje ekonomije zasnovane na znanju".

Na Skupu je prezentovano 26 referata. Objavljen je zbornik radova "Pravne i infrastrukturne osnove za razvoje ekonomije zasnovane na znanju". koji obuhvata sve referate saopštene na skupu.

Referati koji su prezentovani na skupu:

Doc. dr Ljiljana Hastreiter, University Hospital Rechts der Isar, Technische Universität Munich, Germany, prof. dr Hans Hauner, University Hospital Rechts der Isar, Technische Universität Munich, Germany
"Ethical issues in personilized medicine"

Prof. dr Peter Hastreiter, Department of Neurosurgery, Neurocenter, University Hospital Erlangen, Germany
"Ethical aspects related to medical imaging and medical visualisation"

Doc. dr Ljiljana Hastreiter, University Hospital Rechts der Isar, Technische Universität Munich, Germany
"Farmakogenetika, farmakogenomika i etički aspekti genskih istraživanja"

Prof. dr Slobodan Janković, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Principi bioetike u pravnim normama Republike Srbije"

Prof. dr Miroslav Spasojević, doc. dr Lenka Ribić-Zelenović, Agronomski fakultet Čačak Univerziteta u Kragujevcu
"Nanotehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji"

Nataša Milojević, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije
"Značaj transfera tehnologije za razvoj ekonomije zasnovane za znanju"

Dr Danica Mićanović, Privredna komora Srbije, prof. dr Desimir Knežević, Poljoprivredni fakultet Lešak Univerzitet u Prištini, prof. dr Veselinka Zečević, Fakultet za biofarming Megatrend Univerzitet
"Model za transfer znanja i tehnologija u privredu"

Doc. dr Slobodan Simović, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Jovana Simović, The Learning Academy UK
"Nacrt za ekonomski rast kroz razvoj veština"

Svetlana Pajić Savić, Specijalna zatvorska bolnica, odeljenje akutne neuropsihijatrije, Beograd, doc. dr Ljiljana Hastreiter, University Hospital Rechts der Isar, Technische Universität Munich, Germany, prof. dr Dejan Jeremić, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Etika u psihijatriji"

Prof. dr Jovan Marić, Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", Medicinski fakultet  Univerziteta u Beograd
"Razvoj medicinske etike"

Prof. dr Viktorija Dragojević Simić, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije u Beogradu
"Mesto i uloga etičkog odbora u zdravstvenom sistemu Srbije: gde smo i kuda dalje"

Prof. dr Ljiljana Bukarica Gojković, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
"Od bazičnih farmakoloških istraživanja do razvoja dijetetskog proizvoda - iskustva i problemi"

Predrag Cvetić, Serbian Business Angels Network - prezentacija

Prof. dr Dragan Bataveljić, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Odnos prava i ekonomije"

Pavle Tijanić, sudija Višeg trgovinskog suda u penziji
"Internet adrese u pravnom odnosu žigovnog prava i prava suzbijanja nelojalne konkurencije"

Prof. dr Slobodan Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
"Roba u tranzitu i zaštita prava intelektualne svojine u carinskom postupku"

Prof. dr Božin Vlašković, prof. dr Zoran Miladinović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Slučaj Opel v. Autec u svetlu člana 5 stav 1 (a) Direktive o harmonizaciji pravnih propisa država članica o žigu"

Prof. dr Jadranka Dabović, doc. dr Nenad Gavrilović, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju
"Uloga licenciranja i transfera tehnologije u franšizing poslovanju"

Doc. dr Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
"Transfer tehnologije sa sveučilišta u gospodarstvo"

Prof. dr Dragica Živojinović, doc. dr Siniša Varga, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Prenos ovlašćenja na korišćenje oznake geografskog porekla mortis causa"

Doc. dr Dušan Popović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
"Pristup znanju u svetlu minimalnih standarda međunarodnog autorskog prava"

Prof. dr Vidoje Spasić, Aleksandra Vasić, doktorand, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
"Steganografija u funkciji zaštite podataka na Internetu"

Dr Sanja Radovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
"Autorsko i patentno pravo u ekonomiji zasnovanoj na znanju"

Dr Ilija Zindović, Okružni sud u Kraljevu
"Prava intelektualne svojine - inovativni podsticaj ili kočnica ekonomskog razvoja"

Mr Sonja Spasojević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Ekonomski značaj oznaka geografskog porekla i tipični oblici njihove zloupotrebe"

Vladimir Leposavić, Pravni fakultet Univerziteta Mediteran u Podgorici,
"Sloboda izražavanja kao međunarodno ljudsko pravo i preduslov intelektualnog razvoja"

Biljana Remović, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije
 "Kolektivnim žigom do povećanja konkurentnosti"

Mr Mikailo Tijanić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava kriminalističke policije, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala
"Praktični problemi u otkrivanju povreda prava intelektualne svojine u sajber prostoru i njihova zaštita u pravnom sistemu Republike Srbije"

Ksenija Vlašković, doktorand, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Ključne odluke Evropskog zavoda za patente o zaštiti pronalazaka druge medicinske indikacije"

Doc. dr Siniša Varga, doc. dr Nina Planojević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
"Prevencija rizika po realizaciju založnog prava na patentu"

Izveštaj Radio Televizije Kragujevac: